بلاگ – جدولی

اجزای داخلی آنتن مرکزی
توسط - در آنتن مرکزی دیجیتال, ساختار آنتن مرکزی

آنتن های مرکزی دارای ساختار خاص و پیچیده ای هستند و از اجزای الکترونیکی خاصی تشکیل شده است. در این مقاله به بررسی کامل اجزای داخلی آنتن مرکزی و کاربرد و تاثیرات آن  می پردازیم:

تاریخچه آنتن مرکزی
توسط - در دیجیتال ساینیج

بشر از همان ابتدای پیدایش تاکنون در پی آرامش و تکنولوژی بوده است. بطوریکه در پی ازدیاد جمعیت و تراکم ساختمانها، مشکلاتی پیش روی ساکنین ساختمانهای پر جمعیت و مرتفع قرار گرفت و ساکنین این ساختمانها تصمیم به خلق ابتکارات و حرکت با پیشرفت و تکنولوژی را ه...

    سبد خرید